Trong lâm sàng, người bệnh tiểu đường có tỉ lệ phát bệnh liệt dương khoảng 35% – 59%, cao gấp 2-5 lần so với người bình